Rojnameya Ronahî

Hêzên serdest bi xwînrijiya Tirkan keyfxweşin, lê wê dawiya xwînrêjan bibe weke dawiya sedam û yên weke wî.